SỚM ỔN ĐỊNH NỀ NẾP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG DẠY TỐT, HỌC TỐT

Tháng Chín 15, 2020 8:48 sáng

Trong những ngày đầu năm học mới liên đội trường Tiểu học số 2 Quảng Hòa đã sớm xây dựng các phong trào hoạt động Đội. Liên đội tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhưng cũng chú trọng các biện pháp phòng dịch, hoạt động chào cờ đầu tuần với chủ đề hát về ngôi trường của em, lồng ghép phong trào xây dựng ý thức tiết kiệm điện cho mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh bằng các biện pháp thực hiện trong đó tăng cường các hoạt động ngoài trời. Liên đội thành lập đội sao đỏ được các giáo viên phụ trách các lớp đề xuất nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác kiểm tra nhắc nhở đồ dụng học tập, thúc đẩy hoạt động học tập. Đôn đốc các lớp thực hiện tốt vệ sinh phong quang trường học, vệ sinh lớp học, quan tâm vệ sinh thân thể mỗi ngày và xây dựng ý thức nề nếp của từng lớp. Đội tuyên truyền măng non tuyên truyền thực hiện “tháng An toàn giao thông” năm 2020. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường thực hiện tốt luật giao thông, tuyên truyền cho những người trong gia đình cùng thực hiện, đặc biệt coi trọng văn hóa khi tham gia giao thông.

IMG_3896IMG_3902IMG_3893

                                                                                                                                   Thực hiện: TPT Nguyễn Minh Tuấn