Liên hệ

Trường tiểu học số 2 Quảng Hoà

Địa chỉ: Thôn Hợp Hoà-xã Quảng Hoà- TX Ba Đồn-Quảng Bình
Người phát ngôn: Phạm Thị Thái– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0916.696315  – Email:thquanghoa2_bd@quangbinh.edu.vn