ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ VÀ LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN-DỰ BỊ ĐỘI VIÊN NĂM 2019-2020

Tháng Sáu 29, 2020 2:42 chiều

Sáng và chiều ngày 16 tháng 6 năm 2020 Liên Đội trường TH số 2 Quảng Hoà đã tổ chức Đại hội ” cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2019-2020 và lồng ghép lễ trao giấy chứng nhận ” hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và dự bị đội viên” năm học 2019-2020.
105276432_260776971686783_9034699527373274677_n

104881764_1163502897360206_4539451219382364191_n

105709481_576664316377076_107929538088317941_n

103950096_744311909642076_8448320999215091269_n

104844247_286144345797435_3941759043295065151_n

105275249_2804270526350604_8860971721419333949_n

105968388_269341794125160_9091686905804478796_n