HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI CHÀO MỪNG KỸ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Tháng Ba 5, 2021 4:33 chiều

1. Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ
(8/3/1910 – 8/3/2021), 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
– Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa
Hai Bà Trưng; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức truyền thống phụ nữ Việt
Nam; giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và
sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; tuyên truyền những quan điểm và sự quan
tâm của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ. Đặc biệt là
Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, về công tác
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Bình đẳng
giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…
– Tiếp tục tuyên truyền phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”,
phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và rèn luyện phẩm
chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin, Tự
trọng, Trung hậu, Đảm đang”.
– Tuyên truyền những điển hình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh
vực, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.
– Tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động,
phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, chào
mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong năm 2021.
– Tùy theo điều kiện của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh covid -19 để
tổ chức các hoạt động phù hợp; có thể tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên
truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc; giới thiệu về

2
thân thế, sự nghiệp và khởi nghĩa Hai Bà Trưng … có thể kết hợp phát động phong
trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.
2. Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021
155469513_470044027345853_1221347354694963663_n

155498790_481029539585952_1111290844821864549_n

155523319_425276885229147_8887947690476770897_n

156073165_430936807998356_3691792961161533543_n

156236000_429664154977639_920275245303615067_n

156387377_128587002519190_5791404978316103293_n

156496993_1083635775446338_4652611301420100517_n

157255487_130727818955323_1451301973901842897_n

155138295_4063780326985481_5354275157896336574_n

                                                                                                                                                  NĐT: Tuấn Hoàng