LỄ KHEN THƯỞNG CUỘC THI” HỌC SINH TÌM HIỂU KIẾN THỨC TIẾT KIỆM ĐIỆN”

Tháng Năm 26, 2018 9:37 sáng

 

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018. Công ty điện lực Quảng Trạch đã kết hợp cùng lãnh đạo trường về tổng kết cuộc thi ” Tìm hiểu kiến thức về tiết kiệm điện” và đã trao phần thưởng cho 10 học sinh có bài thi tốt và xuất sắc nhất.

IMG_1200 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1206

                                                                                                        người đưa tin: Hoàng Tuấn