NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- NĂM HỌC: 2017-2018

Tháng Mười Hai 22, 2017 8:42 sáng

Hưởng ứng Ngày hội đọc sách, Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017 Thư viện trường TH số 2 Quảng Hòa đã tổ chức Ngày hội đọc sách cho toàn thể giáo viên và học sinh.

Ngày hội diễn ra rất vui vẽ, sôi nổi. Sau đây là một số hình ảnh trong ngày hội.

IMG_0186 IMG_0188IMG_0185IMG_0187IMG_0192IMG_0191IMG_0190IMG_0189