Tổ chức Nhà trường

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG HOÀ

TT Họ và tên Chức vụ Quê quán
1 Phạm Thị Thái Hiệu Trưởng Quảng Hòa
2 Nguyễn Thị Yến P. Hiệu Trưởng Quảng Hoà
3 Đinh Thị Thu Ngà G. Viên Quảng Lộc
4 Nguyễn Thị Lý N. Viên- Tổ Trưởng VP Quảng Phong
5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang G. Viên- Tổ trưởng tổ 1 Quảng Hoà
6 Đinh Thị Hoài Thương G. Viên- Tổ Phó tổ 1 Minh Hoá
7 Hoàng Thị Tố Nga G. Viên- Tổ Trưởng tổ 2 Quảng Hoà
8 Nguyễn Thị Lan Giáo Viên -Tổ phó tổ 2 Quảng Hoà
9 Đinh Xuân Dự Giáo Viên chính Quảng Lộc
10 Hoàng Anh Tuấn Giáo Viên Mỹ thuật Quảng Thuỷ
11 Nguyễn Thị Huệ Giáo Viên chính Quảng Lộc
12 Hoàng Văn Thúc Giáo Viên Âm nhạc Quảng Lộc
13 Mai Thị Hồng Nhân Viên thư viên- Tổ phó VP Quảng Sơn
14 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo Viên chính Bố Trạch
16 Nguyễn Thị Phương Linh Giáo Viên Thể dục Đồng Hới
17 Trần Thị Mận Giáo Viên Tiếng Anh Quảng Minh
18 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo Viên chính Quảng Phong
19 Nguyễn Thị Hồng Thanh Giáo Viên Tiếng Anh Tuyên Hóa
20 Cao Thị Nhàn Giáo Viên chính Quảng Lưu
21 Nguyễn Minh Tuấn Giáo Viên Tổng phụ trách Quảng Lộc
22 Đoàn Thị Kim Oanh Nhân Viên Y tế Quảng Hoà